Na terapiu alebo vyšetrenie
sa prosím objednajte telefonicky

kontakt

„Človek sa nemá snažiť byť tým, čím nie je,

ale stať sa, tým kým je.“

/Perls/

Ordinačné hodiny

Pondelok
12:00 - 17:00
Utorok
10:00 - 16:00
Streda
12:00 - 17:00
Štvrtok
10:00 - 14:00
Piatok
9:00 - 12:00

Psychológ

PhDr. Katarína Kubašovská
Letná 40, 040 01 Košice

Vo svojej psychoterapeutickej praxi sa venujem najmä dlhodobej hlbinne orientovanej individuálnej psychoterapii.Jej zameranim je  hľadanie prekážok a úskalí, ktoré mohli stáť na ceste formovania osobnosti a ktoré mohli v procese vývoja vyústiť do terajších symptómov či už v podobe psychosomatických ťažkostí, vzťahových problémov, problémov so sebahodnotením, presadením sa, sociálnych a iných úzkostných stavov, depresií a pod. V rámci krátkodobej terapie, s využitím aj kognitívne behaviorálnych a relaxačných techník poskytujem podpornú terapiu v krízových situáciách, pri stavoch vyvolaných záťažovou situáciou a všeobecne problémoch, ktoré nám prináša náš každodenný život.

Ste vítaní, nech sa páči ďalej...